Skuteczność leczenia ortodontycznego zależy przede wszystkim od współpracy pacjenta z lekarzem specjalistą. Pacjent powinien ściśle przestrzegać zaleceń ortodonty – zakładać aparat ortodontyczny na określoną przez niego liczbę godzin w ciągu dnia oraz pojawiać się na ustalonych wcześniej wizytach kontrolnych.

W zależności od metody leczenia ortodontycznego zębów i indywidualnych wymagań pacjenta wizyty kontrolne odbywają się z różną częstotliwością: zarówno aparaty ruchome jak i aparaty stałe co 4-8 tygodni. W czasie tych wizyt lekarz ortodonta kontroluje postępy leczenia i reguluje aparat ortodontyczny, a tym samym siłę, z jaką działa on na zęby.
Wizyty kontrolne są bardzo istotne dla prawidłowego przebiegu leczenia ortodontycznego, a ich zaniedbanie może być fatalne w skutkach. Brak stałej kontroli może sprawić, że czas trwania leczenia wydłuży się, a w najgorszym wypadku aparat ortodontyczny  może wywołać odwrotny efekt od oczekiwanego np. pogłębić istniejącą wadę zgryzu lub spowodować nową.

Wizyta kontrolna