Stomatologia Cyfrowa

Zgodnie z najnowocześniejszymi trendami w stomatologii Nasza Klinika oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne

  • protetyka wykonane w technologii CAD/CAM z wykorzystaniem skanerów wewnątrzustnych
  • wirtualne wyciski ortodontyczne
  • zdalne monitorowanie postępów leczenia ortodontycznego w systemie Dental Monitoring

Szybkość to podstawa!

W trybie automatycznej rejestracji zdjęć, kamera CEREC Bluecam może wykonywać cyfrowe wyciski optyczne kwadrantu uzębienia w czasie krótszym niż minuta. Wykonanie wycisków optycznych zębów przeciwstawnych zajmuje tylko kilka sekund. Proces skanowania i projektowania trwa kilka do kilkunastu minut. Po czym, następuje dobór wielkości i odcienia kostki porcelanowej.

Koniec z uciążliwymi wyciskami!

Przed projektowaniem wykonuje się rejestrację opracowanych zębów wewnątrzustną kamerą skanującą. Skanowanie zębów filarowych i przeciwstawnych zastępuje tradycyjny wycisk i nazywane jest wyciskiem wirtualnym. Wycisk wirtualny przewyższa wycisk tradycyjny, bowiem rejestruje tkanki twarde i miękkie w prawidłowym położeniu nie zmienionym uciskiem masy wyciskowej. Nie zmienia relacji między zębami i tkankami miękkimi. Odwzorowuje z większą precyzją relacje zębów przeciwstawnych i nie doprowadza do elastycznej deformacji jak to się dzieje podczas pobierania tradycyjnego wycisku. Wynik skanowania jest rejestrowany i archiwizowany przez komputer systemu Cerec.

Zalety nowoczesnych koron pełnoceramicznych wykonanych za pomocą systemu CEREC:

  • dokładność rekonstrukcji do 25 mikronów – dokładność odtworzenia wielkości zęba,
  • dokładność odtworzenia kształtów wszystkich powierzchni,
  • dokładność odtworzenia punktów i płaszczyzn stycznych,
  • dokładność odtworzenia przestrzeni międzyzębowych,
  • dokładność odtworzenia relacji z zębami przeciwstawnymi i tkankami miękkimi,
  • dokładność przylegania brzeżnego w części dodziąsłowej.

Ceny odbudowy protetycznej wykonanej za pomocą nowoczesnej technologii CEREC są nieco wyższe od standardowych prac wykonywanych przez techników w laboratoriach, ale wiążą się z brakiem konieczności kilkudniowego czekania oraz z bardzo wysoką estetyką i dokładnością wykonanych prac, co dla większości pacjentów jest bardzo istotne.

Dental Monitoring

Współczesna ortodoncja umożliwia maksymalne ograniczenie wizyt kontrolnych, w zamian oferując możliwość zdalnej kontroli postępów leczenia. Podczas wizyt ortodontycznych Pacjent otrzymuje urządzenie Scan Box, które służy do pobierania wirtualnych wycisków w domu Pacjenta. Dzięki odpowiedniej aplikacji internetowej lekarz ortodonta monitoruje postęp leczenia i ustala datę kolejnych wizyt.

Stomatologia cyfrowa