Ortodoncja to dział stomatologii zajmujący się w ogólnym rozumieniu prostowaniem zębówPacjent leczony ortodontycznie wymaga najczęściej, by lekarz ortodonta za pomocą aparatu ortodontycznego poprawił estetykę jego uzębienia. Należy pamiętać, że niestety każda wada zgryzu związana jest z uspośledzeniem układu żucia jako całości. Zatem leczenie ortodontyczne ma na celu przywrócenie równowagi poprzez usunięcie wad zgryzu, a dodatkowo poprawia estetykę uzębienia.

Celem pierwszej wizyty u lekarza ortodonty jest poznanie problemów i potrzeb pacjenta oraz przyczyn, które skłaniają go do podjęcia leczenia ortodontycznego. Lekarz ortodonta przeprowadza ogólny wywiad stomatologiczny, a następnie przystępuje do badania pacjenta, na podstawie którego ocenia, czy jest możliwe leczenie ortodontyczne. Po badaniu ortodonta zleca zrobienie dodatkowych zdjęć rentgenowskich i wykonuje wyciski niezbędne do sporządzenia modeli diagnostycznych. Na podstawie analizy zgryzu, zdjęć rentgenowskich (ortopantomograficznego i cefalometrycznego), analizy estetyki twarzy, uśmiechu i zębów lekarz ortodonta przygotowuje indywidualny plan leczenia.

Na kolejnej wizycie omawiany jest plan leczenia. Uwzględnia on przebieg i przewidywany czas trwania leczenia ortodontycznego. Jest to również moment przeznaczony na ewentualne pytania pacjenta i wybór aparatu ortodontycznego (to, czy będzie to aparat metalowy, porcelanowy, czy też kryształowy/szafirowy, zależy w dużej mierze od pacjenta).

Przy wyborze aparatu ortodontycznego należy uwzględnić także koszty leczenia aparatem stałym. Po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczenialekarz ortodonta rozpoczyna właściwe leczenie ortodontyczne.

Na podjęcie leczenia ortodontycznego nigdy nie jest za późno.

Współczesna ortodoncja daje ogromne możliwości leczenia wad zgryzu i poprawy kosmetyki uśmiechu. Zmieniła się również ogólna opinia na temat postrzegania osób noszących stałe aparaty ortodontyczne. Dzisiaj nikogo nie dziwi wygląd osoby noszącej aparat, nawet dorosłej – a jest ich coraz więcej, a wręcz jest odbierany pozytywnie jako przejaw odpowiedzialności i dbania o własne zdrowie i wygląd zewnętrzny.

Konsultacja ortodontyczna