Re-endo, czyli powtórne leczenie kanałowe wykonujemy wtedy, kiedy poprzednie leczenie nie zakończyło się powodzeniem z różnych powodów. Często takie zęby nie wykazują żadnych objawów mogących świadczyć o niepowodzeniu pierwotnego leczenia. Należy pamiętać, że zęby z nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniem kanałowym mogą być potencjalnym źródłem wielu dolegliwości i chorób zlokalizowanych w innych narządach takich jak oczy, serce czy nerki. Dlatego tak ważna jest okresowa kontrola radiologiczna wszystkich zębów, zwłaszcza leczonych endodontycznie.

Należy wiedzieć, że powtórne leczenie jest zawsze trudniejsze i wymaga od lekarza dentysty dużego doświadczenia. Powodem utrudnień są najczęściej „stare wypełnienia” w kanałach, złamane narzędzia czy też zobliterowane kanały. W takich przypadkach niezbędny jest mikroskop stomatologiczny, oraz specjalistyczne urządzenia które pozwolą udrożnić nieprawidłowe leczone kanały.

Re-endo